VAŠ EKSPERT ZA KUHINJU

Odustanak od kupovine

Česta pitanja

U slučaju odustanka od kupovine, kupac je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema robe popuni Obrazac o odustanku i pošalje ga na imejl adresu web@kobex.rs. Proizvodi od kojih ste odustali treba da budu o vašem trošku vraćeni na adresu dogovorenu sa KOBEX d.o.o. Rumenka što pre, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana slanja Obrasca o odustanku. Roba koja se vraća zbog odustanka od kupovine ne sme biti oštećena, montirana, korišćena i mora da sadrži sve sastavne delove, kao i originalnu ambalažu. KOBEX d.o.o. Rumenka dužan je da vrati kupcu celokupan iznos koji je plaćen, što je moguće pre, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema Obrasca o odustanku. Kobex ima pravo da odloži povrat sredstava kupcu ukoliko utvrdi da je roba koja je predmet odustanka od kupovine oštećena, korišćena i bez originalne ambalaže.
Plaćanje karticom: Prilikom odustanka od kupovine, kupac je dužan da firmi KOBEX d.o.o. Rumenka dostavi popunjen Obrazac o odustanku i fiskalni račun. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja Kobex d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Plaćanje na račun: Prilikom odustanka od kupovine, kupac je dužan da firmi KOBEX d.o.o. Rumenka dostavi popunjen Obrazac o odustanku i fiskalni račun. Novac će biti vraćen na tekući račun sa kog je plaćanje izvršeno.
Plaćanje pouzećem: Prilikom odustanka od kupovine, kupac je dužan da firmi KOBEX d.o.o. Rumenka dostavi popunjen Obrazac o odustanku. Novac će biti vraćen na tekući račun naveden u Obrascu o odustanku.