VAŠ EKSPERT ZA KUHINJU

Reklamacije-prigovor

Česta pitanja

Reklamacije na oštećenje u transportu – Važno je da sva vidljiva oštećenja na pakovanju nastala tokom transporta odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu. Kurir je u obavezi da u vezi s tim sastavi zapisnik. Ukoliko uočite takvo oštećenje, a kurir ne želi da sastavi zapisnik, nemojte potpisati dostavnicu i nemojte primiti pošiljku. Ukoliko je zapisnik sastavljen, svako oštećenje nastalo u transportu kupac je dužan da prijavi firmi KOBEX d.o.o. Rumenka u roku od 24 h putem portala blancoservis.rs , da bismo bili u mogućnosti da isplaniramo povrat oštećene pošiljke i isporuku neoštećene.
Reklamacija na proizvod – Ukoliko pošiljka nije oštećena u transportu i primili ste je, ali ste nakon otvaranja paketa uočili da na artiklu postoje nedostaci (neki delovi proizvoda nedostaju), dužni ste da to prijavite firmi KOBEX d.o.o. Rumenka u roku od 24 h putem portala blancoservis.rs kako bismo vam isporučili kompletan (saobrazan) artkal.
Reklamacija na oštećenje – Ukoliko pošiljka nije oštećena u transportu i robu ste primili, ali ste nakon otvaranja paketa uočili oštećenje na samoj robi, dužni ste da to prijavite firmi KOBEX d.o.o. Rumenka u roku od 24 h putem portala blancoservis.rs , gde ćete uz poruku priložiti slike oštećenja i fiskalni račun. Nakon toga, kontaktiraće vas osoba odgovorna za rešavanje reklamacija kako bismo ustanovili uzrok oštećenja i u najkraćem mogućem roku rešili reklamaciju.