VAŠ EKSPERT ZA KUHINJU

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA O ODRŽAVANJU SILGRANIT SUDOPERA

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA O ODRŽAVANJU SILGRANIT SUDOPERA

Koliko je SILGRANIT osetljiv kao materijal?

Pošto se sastoji od  80% granita, SILGRANIT je veoma čvrst, otporan na ogrebotine i teško se lomi. Posuđe i drugi predmeti koji se svakodnevno koriste u kuhinji a koji padnu na njega ne mogu izazvati napuknuće niti oštećenje na njegovoj površini.

Kako da čistim površinu ovog materijala?

Površina SILGRANIT materijala se jednostavno čisti. Potrebno je samo sa tvrdom stranom novog (neistrošenog) sunđera preći preko površine kako bi se uklonile sve sumnje na bilo kakve tragove. Uporna i tvrdokorna prljavština se takođe može skinuti upotrebom odgovarajućim BLANCO sredstvima.

Da li sudopere od SILGRANIT-a vremenom menjaju boju?

Ne. Ovaj materijal napravljen je od jedne smese i čitava struktura mu je obojena. Tokom redovne upotrebe u kuhinji, neće se pojaviti promene boje. Takođe, boja se ne menja ni pri direktnoj izloženosti sunčevom svetlu. Čak ni posle višedecenijske upotrebe.

Kako nastaju tamni tragovi i linije na sudoperi?

Metalni predmeti (posude i sl.) mogu prouzrokovati vidljive tragove na tvrdoj površini SILGRANIT®-a. Međutim, pošto je SILGRANIT® tvrđi materijal od svih predmeta koje se koriste u kuhinji (samo dijamantski noževi mogu da oštete materijal, jer je dijamant tvrđi od kvarca), ti vidljivi tragovi su samo površinski i mogu da se uklone.

Kako mogu da uklonim ove tragove?

Ovi tragovi metala lako se mogu ukloniti tvrdom (abrazivnom) stranom sunđera (ako je potrebno, može se koristiti i neki agresivniji deterdžent) i malo tople vode.

Da li SILGRANIT® može da promeni boju i formira mrlje?

Ne. Prividna promena boje i nastanak mrlja uzrokovani su kamencem, na koji se taloži prljavština. Dakle, ništa ne može da uđe u samu strukturu SILGRANIT® sudopere.

Kako da uklonim kamenac?

On se lako može ukloniti odgovarajućim deterdžentom, sirćetnom kiselinom, nekim drugim odstranjivačem kamenca ili sredstvom BLANCO ACTIV i vodom temperature od 60˚C (jer se kamenac rastvara upravo na ovoj temperaturi). Ali je najbolje da preventivno delujete kako bi sprečili nastanak kamenca. Dovoljno je da sudoperu isprete vodom i prebrišete krpom kako na njoj ne bi ostajale kapljice vode koje, kada se same osuše, ostavljaju tragove kamenca.

Da li postoji nešto što ne sme da se koristi na sudoperi?

Jedina stvar na koju treba da obratite pažnju jeste koncetrovani hlor. Hlor u koncentrovanim količinama razgrađuje vezivnu masu i može da dođe do oštećenja sudopere. Dakle, sredstva koja u sebi sadrže hlor bi trebala da se izbegavaju pri upotrebi sa sudoperom.